#28 Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm TIKTOK trên điện thoại P6: Chat, gọi điện, đổi tên, tạo nhóm,…Đây là cách đổi tên, tạo nhóm người dùng trong danh sách bạn bè trên nick tiktok của chúng ta. Ngoài ra tiktok cho phép chúng ta gọi điện thoại sau khi hai bên đã theo dõi nhau!

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment