Auto câu cá play together trên LDplayer đơn giản, cách vào game khi bị hàng chờ.Ở video trước mình có hướng dẫn chạy trên Noxplayer nhưng có khá nhiều bạn inbox hỏi mình nên mình làm video này giúp các bạn chạy auto dễ dàng hơn.
Link giả lập:

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

27 Comments to “Auto câu cá play together trên LDplayer đơn giản, cách vào game khi bị hàng chờ.”

Post Comment