Cách hack game nông trại sôi động 24.1.2019full tiền xu bán lấy cúp vô tư. đây là code các bạn copy vào để up load na các bạn hãy ủng hộ kênh của mình với ạ bớt ra mấy giây đăng kí giúp mk na
Shopitemmodeltype

this.models[0].trophyItems[0].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[1].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[2].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[3].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[4].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[5].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[6].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[7].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[8].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[9].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[10].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[11].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[12].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[13].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[14].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[15].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[16].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[17].booster.multiplier = 999

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

2 Comments to “Cách hack game nông trại sôi động 24.1.2019”

Post Comment