CÁCH HACK MAX LEVEL RO-GHOUL CỰC NHANH | How to hack Max LEVEL RO-GHOULJoin discord để lấy script :
Video hướng dẫn lấy script :
Link để tải exploit :
Exploit tôi dùng là Protosmasher và Sirhurt
Protosmasher 15$
Sirhurt 10$
Link để mua sirhurt :
Link để mua protosmasher :
————————
Kênh tôi là kênh làm về roblox hack , cheat các kiểu. Vì sao kênh tôi có nhiều video về Engrisk thì đó là cách để kiếm view ¯_(ツ)_/¯.
Giờ thì tôi đã hơn 1k sub thế nên tôi sẽ làm video bằng tiếng việt.
Thằng nào bảo đây là click bait bố mày cấm khỏi kênh
Re-up làm chó :3 và nhớ xem video hướng dẫn chứ vào server discord cứ hỏi huhuhu

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

37 Comments to “CÁCH HACK MAX LEVEL RO-GHOUL CỰC NHANH | How to hack Max LEVEL RO-GHOUL”

  1. Script only can execute in Old SERVER , New server script won't work
    Script chỉ execute được khi ở server cũ ( chưa fix ) , Còn server mới thì script nó sẽ không hoạt động
    VÀ quên nếu bạn quyết định execute script thì bạn sẽ có cơ hội ăn ban 50% =)))

    Reply

Post Comment