Cài đặt tool Nuôi Instagram + Hướng dẫn sử dụng tool bán hàng instagram 'Zombieinsta'#nuoiinsta #zombieinsta #banhanginsta

Hướng dẫn Cài đặt
✔ B1: Cài đặt C++ Redistribute Thư viện hỗ trợ tool trên nền tảng Window

✔ B2: Giải nén Têp tải về tên nuoi.android.xxx ( xxx là phiên bản ví dụ 0.6.7.1)

✔ B3: Chạy chương trình vừa giải nén và login tài khoản của bạn

____

Trang chủ :
Group Fb :
Contact:

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment