Cậu Chu || Photopea – Hướng dẫn tổng quan về chương trình vẽ tranh và chỉnh sửa hình ảnh onlineVideo Hướng dẫn tổng quan về chương trình vẽ tranh và chỉnh sửa hình ảnh online. Với chương trình này chúng ta có thể dùng online để chỉnh sửa hình anh và lưu về máy mà không cần cài đặt chương trình.
Phần mềm này có tình năng tương tự Paint net mà một số bài học trước đã học.

#cauchu
#huongdanvevachinhhinhaonline
#cnttdanhchogiaovienmamnon

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

2 Comments to “Cậu Chu || Photopea – Hướng dẫn tổng quan về chương trình vẽ tranh và chỉnh sửa hình ảnh online”

Post Comment