Cùng chơi / Play together – Assassin's Creed Odyssey EP.9 – the Battle FieldAssassin creed Odyssey – tất cả các nhiệm vụ – được tải lên trên kênh của tôi.

ở clip này mình tăng tốc độ video lên để các bạn xem cho đỡ buồn, vì tốc độ thường thì video hơi dài và có những đoạn được cắt bớt vì mình phải trang bị lại cho nhân vật để phù hợp với từng khu vực lính

Thích, bình luận và Đăng ký để biết thêm nội dung.
Cảm ơn đã xem.

Assassin’s creed Odyssey game – all missions – are uploaded on my channel.

In this video, I speed up the video to make you watch it less sad, because the speed is usually a bit long and there are some clips because I have to retool the character to suit each soldier area.

Like, comment and Subscribe for more content.
Thanks for watching.

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment