Hướng dẫn cách nhận $10 (~250 RAINBOW) RainbowcakeSwap Airdrop mạng bscNhận $ 10 (~ 250 RAINBOW) khi tham gia
⭐️ Nhận $ 2 (~ 50 RAINBOW) cho mỗi lần giới thiệu hợp lệ
❇️ RAINBOW đã được liệt kê trên Pancakeswap và Cheeswap.
❇️ Airdrop sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 9 và phân phối bắt đầu từ ngày 11 tháng 10.
link bot;

cách nhận 50.000 CHARGE từ Airdrop: ChargeCoin mạng bsc
link;

tham gia nhóm;

#Tỷ_Phú_Token #Airdropn #RainbowcakeSwap
———————————————————-
✪copyright ✘
✔Bản quyền thuộc về
☞ ©Tỷ phú token

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

One Comment to “Hướng dẫn cách nhận $10 (~250 RAINBOW) RainbowcakeSwap Airdrop mạng bsc”

Post Comment