Hướng Dẫn Cách Xoá Phông Ảnh Và Chỉnh Sửa Ảnh Thumbnail Youtube | Gin Gà Official
Hướng Dẫn Cách Xuất Ảnh [png] – Ảnh không nền, Để Chỉnh Sửa Ảnh Thumbnail Youtube Bằng Photoshop
– Video hướng dẫn dùng photoshop tạo hình không có nền hay còn gọi là hình PNG.
– Đăng ký ủng hộ kênh tại đây ha:
– Tải phần mềm phô tô shop tại đây:
+
+
+
+
————————————-
PNG (từ viết tắt trong tiếng Anh của Portable Network Graphics; chính thức đọc như “pinh”) là một dạng hình ảnh sử dụng phương pháp nén dữ liệu mới – không làm mất đi dữ liệu gốc. PNG được tạo ra nhằm cải thiện và thay thế định dạng ảnh GIF với một định dạng hình ảnh không đòi hỏi phải có giấy phép sáng chế khi sử dụng. PNG được hỗ trợ bởi thư viện tham chiếu libpng, một thư viện nền tảng độc lập bao gồm các hàm của C để quản lý các hình ảnh PNG.
====================================================
– How to creat png picture file, picture without background for Editting Youtube Thumbnail picture by photoshop software.
– How to Save an Image With & Without Its Background.
First: Create a file Image in Photoshop CS5.
Second: Save file with & without its background.
You can save file with format: Gif, JPG, TIF.
To save without its background, you save file with format: PNG.
– Please Subcribe my channel here:

—————————— Thanks For Watching! —————————————

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment