Hướng dẫn cài đặt định dạng ngày tháng trên máy tính1. Ngày tháng theo chuẩn Việt Nam
2. CHia sẻ file giữa các máy tính cần có dùng định dạng ngày tháng

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment