Hướng dẫn Excel trên điện thoại (cách sử dụng, chèn công thức, copy, định dạng…)#hướng_dẫn_excel #hướng_dẫn_word
Hướng dẫn sử dụng app Office miễn phí để mở file Excel .xlsx .xls, Word .doc .docx, Powerpoint .ppt .pptx trên điện thoại Android và iOs
Cách đọc file excel, word, powerpoint trên điện thoại bằng app Microsoft Office
Video này tôi sẽ hướng dẫn cơ bản cách dùng app Excel (Microsoft Office) trên mobile.
👉 Cách copy công thức trong Excel trên điện thoại
👉 Cách kéo công thức trong Excel trên điện thoại
👉 Cách xuống dòng trong Excel trên điện thoại
👉 Cách gộp ô trong Excel trên điện thoại
👉 Hướng dẫn chèn công thức trong Excel trên điện thoại
👉 Hướng dẫn sắp xếp dữ liệu, định dạng ô trong app Excel điện thoại
👉 Tạo template excel trên điện thoại
👉 Chạm 2 lần để chỉnh sửa
👉 Tính năng trợ giúp trên điện thoại
👉 Tự động tính tổng giá trị
👉 Fill Handle: tự động điền giá trị
👉 Chuyển đổi giữa bàn phím Qwerty và Numeric
👉 Sort & Filter Data: Sắp xếp và lọc data
👉 Find & Replace: tìm kiếm và thay thế
👉 Xem thanh trạng thái
👉 Lưu workbook dưới định dạng PDF
👉 Phóng to và thu nhỏ
👉 Vẽ trên Excel
👉 Chèn hình ảnh vào Excel từ điện thoại
👉 Thêm ghi chú vào ô
👉 Gửi workbook qua Email
👉 Tạo liên kết
👉 Thay đổi cài đặt in
👉 Xem tất cả các hàm
👉 Đổi tên Worksheet
👉 Tạo biểu đồ (chart)
👉 Sử dụng tính năng Paste Special Option?
👉 Sử dụng nút Undo Redo
👉 Áp dụng/thay đổi định dạng sô (Number Formatting)
👉 Tự động quét đến ô cuối cùng của data
👉 Ẩn/Hiện dòng hoặc cột
Chỉnh sửa Excel trên điện thoại, Thủ thuật Excel trên Android, Hướng dẫn làm Excel trên điện thoại iPhone, Hướng dẫn sử dụng Excel trên điện thoại Samsung, Cách copy công thức trong Excel trên điện thoại, Cách kéo công thức trong Excel trên điện thoại,
Cách sử dụng Excel trên điện thoại iPhone, Cách xuống dòng trong Excel trên điện thoại, Chỉnh sửa Excel trên điện thoại, Thủ thuật Excel trên Android, Cách sử dụng Excel trên điện thoại OPPO

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

18 Comments to “Hướng dẫn Excel trên điện thoại (cách sử dụng, chèn công thức, copy, định dạng…)”

  1. Bạn cho mình hỏi trên máy tính di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối dữ liệu bằng ctrl + phím mũi tên, thì trên điện thoại thì làm sao được?

    Reply

Post Comment