Hướng dẫn F0 khai báo y tế điện tửKhai báo y tê điện tử là việc làm cần thiết đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19, giúp nhân viên y tế có thể theo dõi sức khỏe bệnh nhân và hỗ trợ kịp thời khi bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà. Có 2 điều bệnh nhân cần lưu ý:
1. Bệnh nhân cần phải khai báo y tế điện tử trung thực, đầy đủ mỗi ngày (ít nhất 1 lần trong ngày).
2. Bệnh nhân có thể khai báo y tế điện tử nhiều lần trong ngày khi gặp các triệu chứng hoặc biểu hiện bất thường.

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

One Comment to “Hướng dẫn F0 khai báo y tế điện tử”

Post Comment