HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TRỰC TUYẾN KẾT HỢP ZOOM + OLM.VN BẰNG ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG (ANDROID)1. Hướng dẫn tải Zoom trên ChPlay (điẹn thoại và máy tính bảng Android
2. Đăng nhập olm
3. Liên kết từ olm.vn sang phần mềm Zoom trên điện thoại.
4. Các bước sử dụng Zoom trên điện thoại
5. Các cách học và truy xuất tài liệu trên olm.


Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment