Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 🔲 Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình 🔲 Chủ đề 3: Soạn thảo VB🔲 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🖼️ Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
🖼️ Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách chỉnh sửa kích thước của hình trong văn bản trên phần mềm Microsoft Office Word 2019.
☑ Biết cách thay đổi màu, độ dày đường viền của hình.
☑ Viết được chữ lên hình.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

15 Comments to “Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 🔲 Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình 🔲 Chủ đề 3: Soạn thảo VB”

Post Comment