Hướng dẫn HS vào học trên LMS VNPT bằng điện thoại– Vào CHPLAY hoặc appstore tải và cài đặt VNedu lms
– Tiếp tục cài zoom meeting
– Mở vnedu lms đăng nhập bằng tài khoản được cấp (đổi mk nếu đăng nhập lần đầu)
– Chọn khối học, lớp học, chương mục để vào bằng zoom meeting

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment