HƯỚNG DẪN LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN P1►►►Đăng ký theo dõi kênh Youtube – Cập nhật File & VIDEO bài giảng mới nhất:

Hướng dẫn chi tiết cách tổng hợp bảng tính tiền lương 12 tháng lên bảng tính tiền lương năm.
Từ đó làm dữ liệu để tổng hợp lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/kk

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

2 Comments to “HƯỚNG DẪN LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN P1”

Post Comment