Hướng dẫn scan to folder kết nối trực tiếp từ máy photo Xerox tới máy tính qua sợi dây mạng lan RJ45Hướng dẫn scan to folder kết nối trực tiếp từ máy photo Xerox tới máy tính qua sợi dây mạng lan RJ45
Phù hợp với công trình sử dụng máy photocopy Xerox DC 5330 5325 5335 IV 2060 3060 3065 không có internet mạng lan, dùng ké wifi công trình, hoặc dùng mạng 3G 4G nhưng vẫn muốn scan qua mạng

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment