Hướng dẫn sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh trong photoshopHướng dẫn sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh trong photoshop
Video này hướng dẫn sử dụng 2 nhóm công cụ: Blur, Sharpen, Smudge; Dodge, Burn, Sponge. Để chấm, chỉnh sửa ảnh!
————————-

Xem danh sách phát Video hướng dẫn Photoshop tại link sau:

#quangvinhdang #congcuchinhsuaanhtrongphotoshop #photoshop

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

One Comment to “Hướng dẫn sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh trong photoshop”

Post Comment