HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CLASSROOM CHO HS TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROIDThầy hướng dẫn sử dụng ngắn gọn phần mềm này để các em biết cách dùng nó để nhận và trả bài tập cho GV.
Video làm vội, không trau chuốt và còn lẫn tạp âm, các em thông cảm.

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment