👨‍💻 Hướng dẫn sử dụng Google Meet trên máy tính (cho học sinh và giáo viên)💻 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑️ Cách sử dụng Google Meet trên Laptop (máy tính xách tay) cho học sinh và giáo viên. Trên máy tính để bàn, các bạn cũng làm tương tự như vậy.
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
🌐 Website:

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

2 Comments to “👨‍💻 Hướng dẫn sử dụng Google Meet trên máy tính (cho học sinh và giáo viên)”

Post Comment