Hướng dẫn – Sửa lỗi không gửi được tin nhắn cho tổng đàiSửa lỗi không gửi được tin nhắn cho tổng đài trên các dòng máy samsung android 6 – Samsung galaxy J7 Pro, j7 pro
Samsung galaxy j5, Samsung galaxy j7, Samsung galaxy j5 prime, Samsung galaxy j7 prime

Các dòng Android 6x, 7x, 8x, 9x xem hướng dẫn tại đây :

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

37 Comments to “Hướng dẫn – Sửa lỗi không gửi được tin nhắn cho tổng đài”

Post Comment