Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm tự chấm điểm trên Google Form – Biểu mẫuThao tác kết hợp với việc sử dụng Google Classroom – Lớp học Online. Tạo bài kiểm tra, bài thi theo dạng trắc nghiệm. Ưu điểm: – Mỗi sinh viên chỉ làm được 1 …

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment