Hướng dẫn thiết lập đổi ip khi dùng nhiều tài khoản Instagram sử dụng tinsoft proxyHướng dẫn thiết lập gán tinsoft proxy cho tài khoản và đổi ip khi dùng nhiều tài khoản Instagram.
– Tên dcom: tinsoft
– Proxy gán cho nick dạng

hoặc

– Link lấy giá trị location:

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

2 Comments to “Hướng dẫn thiết lập đổi ip khi dùng nhiều tài khoản Instagram sử dụng tinsoft proxy”

Post Comment