Hướng dẫn xếp hộp quà/ How to make origami gift boxHướng dẫn gấp hộp quà tặng origami đơn giản,Guide to folding simple origami gift box
Giấy màu kích thước 15 cm x 15 cm/Paper size 15 cm x 15 cm
Nhấn nút ĐĂNG KÝ KÊNH ủng hộ mình nhé.
———————————————
Xếp cano:
Xếp cây kiếm:
Xếp trái tim có thông điệp:
Chong chóng:
Phong bì:
Chong chóng nhiều màu:

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

23 Comments to “Hướng dẫn xếp hộp quà/ How to make origami gift box”

Post Comment