Lần đầu chơi "Play Together!"Ko biết chơi đâu nhé bởi vì lần đầu chơi đó
Xin lỗi vì làm Intro và thu nhỏ video

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

Post Comment