Sửa Lỗi Ngược Chữ Khi Dạy Và Học Online | Google Meet | Zoomsua_loi_nguoc_chu_khi_day_va_hoc_online
Video này hướng dẫn cách điều chỉnh dòng chữ hoặc hình ảnh bị ngược khi sử dụng 2 phần mềm: Zoom và Google meet.
0:00 Intro
0:50 Sửa trong Zoom
1:58 Sửa trong Google Meet

Xem thêm bài viết tại: https://cherofficialshop.com/chuyen-muc/huong-dan/

3 Comments to “Sửa Lỗi Ngược Chữ Khi Dạy Và Học Online | Google Meet | Zoom”

Post Comment